aktuálně archiv informace
o galerii
partneři odkazy kontakt

Kurátorský experiment II

kurátoři: Vendula Fremlová, Martin Kolář
vystavující: Jan Freiberg, Radek Jandera, Tereza Kabůrková, Radek Květoň, Zdeněk Květoň, Michal Kalhous, Jiří Šigut.
6.12.2007 - x.1.2008
Galerie Fakulty výtvarného umění VUT v Brně

kur kur

Výstavy Kurátorský experiment I - Reflexe média malby v médiu fotografie a Kurátorský experiment II - Země snivců představily v rozmezí roku 2006 - 2007 dva rozlišné přístupy k fotografii v tvorbě celkem 12 umělců nejmladší a střední generace.

Obě výstavy se soustředí na problematiku temporality fotografie, každá ji však nahlíží z jiného úhlu pohledu. Výstava Reflexe média malby v médiu fotografie (2006) je soustředěna na takový fotografický obraz, který časový rozměr snímků opouští a nahrazuje jej krásným povrchem obrazu. Fotografie se tak přibližují klasickému obrazu - malbě. Projekt se tedy zabývá vzájemnými vztahy mezi dvěma různorodými médii, proměnou informace při přenosu z jednoho média do druhého a přenosem malířské "kvality" a její udržitelnosti ve fotografickém obraze.

Výstava Země snivců (2007) je naopak přímo zaměřena na časový horizont fotografie - věnuje se možnostem zobrazení příběhu ve fotografii.

Vendula Fremlová a Martin Kolář

kur kur