aktuálně archiv informace
o galerii
partneři odkazy kontakt

Galerie Aula sídlí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v budově Údolní 19, v prostoru bývalé jídelny, později kreslírny. Galerie zahájila svoji činnost v listopadu 2004 s názvem Galerie FaVU VUT výstavou legendy videoartu Woodyho Vašulky. O vznik galerie se zasloužil doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c., tehdejší děkan fakulty. Následovala výstava Terry Haase na přelomu roku 2004 a 2005, kterou se rozběhl pravidelný výstavní program galerie. Od té doby se ve výstavním prostoru prezentovalo ke třem desítkám autorských a kolektivních výstav, které byly zaměřené na prezentaci mladých výtvarníků nejen z FaVU VUT v Brně, ale také dalších uměleckých škol, jejich studenty i absolventy, případně konfrontační výstavy mezioborové a meziškolní. Během této doby se tříbila koncepce výstavního prostoru a jeho vizí do budoucna. Galerie Aula nevytváří sbírkovou činnost, proto jde vlastně o výstavní síň, navzdory názvu. Vizí Fakulty výtvarných umění VUT v Brně je Galerie Aula jako živý komunikační prostor pro nejmladší uměleckou generaci, který umožňuje dostatečné zázemí pro profesionální prezentaci jejich práce, jako prostor pro setkávání studentů vysokých výtvarných škol nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Galerie podporuje a zaměřuje se také na absolventy a umělce do 35 let. Střednědobými cíly galerie jsou: pravidelné pořádání doprovodných programů pro dospělé i děti jako jsou komentované prohlídky, přednášky, workshopy, dílny a projekce a také systematická podpora mladých kurátorů do 35 let. Kromě výše zmíněného programu bude Galerie Aula nadále využívána školou k prezentaci klauzurních a bakalářských prací, tedy 3 x ročně (klauzury 2 x víkendová prezentace, 1 x výstava diplomantů na 1 měsíc v létě). Letos se podařilo o výzvě k předkládání výstavních projektů informovat širší okruhu odborné veřejnosti, takže se v rámci galerijního programu na rok 2008 představí projekty z většiny českých uměleckých škol (FUD UJEP, FU OsU, FaVU VUT, VŠUP, AVU) výstavní projekty mezinárodního dosahu (Startpoint 2008), projekty, na kterých kooperujeme s dalšími výstavními institucemi (Galerie Klatovy/Klenová) i profesionálními kurátory (Pavel Vančát, Martin Dostál, Vladimír Beskid, František Kowolovski). Vzniká nový vizuální styl Galerie Aula (viz http//:galerieaula.ffa.vutbr.cz )

Prostory Galerie Aula (nákres, fotografie prostoru ...) ZDE

Galerijní rada sestává v roce 2008 ze sedmi osob, které reprezentují pedagogy FaVU VUT v Brně, nezávislé odborníky, studenty FaVU VUT v Brně a oddělení produkce FaVU VUT v Brně.
Pro rok 2008 byli děkanem fakulty jmenováni tito lidé:

Mgr. Petr Ingerle (Moravská galerie Brno, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity)
Mgr. Irena Armutidisová (proděkanka pro tvůrčí činnost FaVU VUT v Brně)
Prof. ak.soch. Tomáš Ruller (pedagog FaVU VUT v Brně)
Mgr. Dora Viceníková (studentka FaVU VUT v Brně)
Filip Smetana (student FaVU VUT v Brně)
PhDr. Kaliopi CHamonikolasová, PhD (pedagog FaVU VUT v Brně)


Výběr výstavních projektů probíhá na základě podkladů specifikovaných v každoroční výzvě, které dojdou do data uzávěrky (obvykle v září), poté proběhne hlasování (systém bodování 10 - 0 bodů) Galerijní rady. Po sečtení výsledků jsou oznámeny vybrané projekty na webových stránkách galerie včetně hodnocení jednotlivých projektů.

2004:
Woody Vašulka

2005:
Terry Haas, Bredford College + FaVU VUT v Brně, Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně

2006:
Punkwa (umělecká skupina mladých malířů z Brna), Peter Demek - Phase II. (socha), Malba II. - ateliér Vladimíra Skrepla, Michal Ďásek, Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně, Art-al-brut - Zdeněk Košek, Horizonty (Fullbrightova komise).

2007:
Možnost malého nadhledu - Zdeňka Řezbová, Zuzana Musilová (instalace), Anymade & friends (brněnská umělecká skupina), Open space (socha, instalace, video), Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně, Výstava dotorandov VŠVU v Bratislave, Prostorové vidění (socha, instalace), Kurátorský experiment II. - Země snivců (fotografie).

2008:
Future Artists (Toto není výběr, toto je koncepce), Transplantace slepého střeva - Ivo Návrat, Standbye (součástí festivalu Multiplace), Výstava magisterských prací FaVU VUT v Brně, 15. let FaVU VUT v Brně (Kammerspiel), Start Point 08, Obr. nad Brnem.

2009:
MENU: Poslední objednávka 2008 (výběr z diplomových a bakalářských prací Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně, double blind (Adéla Babanová, Daniela Baráčková, Kateřina Fojtíková, Ivars Gravljes, Jan Nálevka, Michal Panoch, Petra Pětiletá, Tereza Severová, Jan Šerých, Katarína Uhlířová, Dušan Záhoranský), Výstava magisterských prací FaVU VUT v Brně, Inventura (Veronika Psotková a hosté), Diplomanti Školy grafiky II Vladimíra Kokolii AVU Praha, Společná výstava ateliérů FaVU Grafický design, Papír a kniha, Produktový design