aktuálně archiv informace
o galerii
partneři odkazy kontakt

Místo obrazu

16.října - 1.listopadu 2013

Vystavující: Barbora Přehnilová, Michaela Vrbková, Michaela Roudnická, Petra Buzková, Hynek Bařák, Taťána Veselá, Leona Velebová, Jakub Tajovský, Barbora Pokorná, Anna Volf, Iveta Bradáčová, Štěpán Křížek, Markéta Filipová

Kurátor: Veronika Resslová
Doprovodný program: projekce audiovizuálních děl autorů Loyda Dunna a Marcuse Bergnera
Autor fotografií: Jan Vermouzek

"Tvar nevzniká, ani neexistuje odloučeně". (Aristotelés, Metafyzika, 1946, 188)

Zobrazení je předpis, jak přiřazovat prvkům nějaké množiny jednoznačně prvky obecně jiné množiny. (matematická definice)

"Painting no longer appeared to me to be functionally related to the gaze, since during the blue monochrome period of 1957 I became aware of what I called the pictorial senzibility. This pictorial senzibility exists beyond our being and yet belongs in our sphere." (Yves Klein, Chelsea Hotel Manifesto, 1961)

Místo obrazu je kolaborativní site-specific projekt studentů malířského ateliéru AM3 pro Galerii Aula. Jeho cílem je prozkoumat možnosti malířského nebo statického obrazového vyjádření v přímé vazbě na reálný prostor. Ve většině případů obraz funguje jako víceméně samostatný celek, jako jakési "okno", ve kterém sledujeme děj nebo jev nezávislý na prostředí, kde je vystaven. Obrazy takto vlastně svým způsobem zakrývají prostor galerie. Výstava Místo obrazu chce konfrontovat obrazy prostoru galerie, obrazy nalezené v prostoru galerie a obrazy myšlené v prostoru galerie přímo s místem samotným. To umožní zúčastněným umělcům zkoumat vztah obrazového prostoru, reálného prostoru a zobrazení. Vzniklá intervence nabídne divákům úvahu o těchto vztazích z úhlu pohledu studentů malby. Na základě jednoduché smyslové reflexe prostoru Auly a jejího fotografického zmapování vznikne celková kompozice výstavy. Každý prvek výstavy (obraz, zobrazení nebo intervence do reálného prostoru) se bude vztahovat k části prostoru Auly a zároveň se bude snažit reflektovat nějakou z možných poloh obrazu. Autoři budou pracovat přímo na místě.

Výstava bude zahájena 16. 10. v 18 h přednáškou a projekcí krátkých filmů australského umělce PhD., PhDr. Marcuse Bergnera, který promluví na téma analogie filmového obrazu a malby.

Na dernisáži 13. 11. v 18 h proběhne projekce excerptu audiovizuálního díla "55505 pareidolia" amerického umělce Lloyda Dunna, spojená s krátkou diskuzí s autorem.


autor fotografií: Jan Vermouzek